Vergader BINGO

Vergader BINGO Card
Preview

This bingo card has a free space and 29 words: Bij welke leerling zijn we, Ik heb ook nog een voorbeeld, Leest opmerking die in SOM staat voor, Waarom doet deze lln havo /vwo, Zoals ik vorig jaar ook al zei, Mag ik nog even terug naar, Ik heb er een hard hoofd in., Hij/zij moet gewoon aan 't werk, Lln had (noemt alle cijfers op), Ik zie hem/haar alleen op de gang, Laten we het even centraal houden, Waar is (naam docent)?, lln moet het kunnen maar laat het nog niet zien, Hij/zij gebruikt de lestijd niet goed, Op deze manier gaat hij/zij het niet halen, (naam lln) die zit bij een ander in de klas, Meer vragen stellen, Lln moet de juiste keuzes maken, Lln moet minder met buurman/buurvrouw kletsen, Lln moet prioriteiten stellen, Minder blowen, Bij mij doet hij/zij het wel goed, Even een rondje maken, Ik heb zelf geen problemen met hem/haar, Ik heb maar 1 lln, mag ik eerst, Ik kan de lijsten niet vinden, Waar staan ze, Hoort deze lln niet op (ander niveau), We moeten door i.v.m. tijd and Dit is eigenlijk mijn vrije dag.

More like this:

G2 - App 4 tm 6 - Unite 4 (N-F) | Creatieve Beroepen Bingo | De grote Julius Bingo | Leerlingbespreking november '20 | Leerlingbespreking november '20

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.