Bonnema kerstbingo!

Bonnema kerstbingo! Bingo Card
Preview

This bingo card has a free space and 11 words: Mag ik op je rug?, Ik moet plassen!, Mensen kunnen niet recht lopen, Iemand valt van zijn stoel, Ik ben niet dronken!, Niet op je telefoon tijdens het eten!, Atje voor de sfeer, met een volwassene, Koos en Renate doen samen gek, Trynet vertelt een verhaal over het dorp, Iemand is te laat bij het ontbijt and Paniek in de keuken!.

More like this:

Online Les Bingo | Gedrag Personalisatie 😉 | Kerst 2018 | MEET | Firstdate RWA

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.