Online Les Bingo

Online Les Bingo Card
Preview

This bingo card has 20 words: "Mijn camera doet het niet", "zet je microfoon aan", Iemand met een joggingsbroek, "ik moet naar de wc", De leraar die langer dan 5 seconden geen antwoord krijgt, Iemand die een grapje maakt, Een huisgenoot/ familielid die in beeld komt, een klas genoot die niet reageert, iemand die maar half in beeld komt, de docent die thuis wordt afgeleid, een klasgenoot die loopt te zeiken, "kan iemand mij de link sturen?", 3 klasgenoten die te laat komen, appje in de groepsapp "ik kan er niet inkomen", "hoe zit het met die toets van rekenen?", "hebben we morgen gewoon les?", "ik snap het niet", "kunt je dat herhalen?", "ik ben er morgen niet" and iemand met veel ruis op de achtergrond.

More like this:

Bingo Team WK | Online vergader bingo | Corona Video call Bingo | Vinny Bingo | Sinterklaas Bingo Groen

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.