Kerstliedjes?!?

Kerstliedjes?!? Bingo Card
Preview

This bingo card has a free space and 24 words: Stille Nacht..., God zal met u zijn..., Ga je mee op zoek, Zijn naam is Jezus..., Dat moet iets wonderlijks zijn..., We zijn op weg..., Knoop het even in je oren..., Ga je mee naar de koning..., Als ik een herder was geweest..., Eeuwen-lang geleden..., Goed Nieuws..., Kom we gaan..., Klap in je handen..., Vrolijk Kerstfeest iedereen, Ere zij God..., Noël, Gloria in Exelcis..., Komt allen tezamen..., Nu zijt wellekome, De herdertjes lagen bij nachte..., Kling klokje klingeleling, Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht..., Er is een kindeke... and Midden in de winternacht.

More like this:

Gods grote muziekbingo | Jennifers woordenboek | Bommelbingo | Kerstliedjes Bingo | Corona Video call Bingo

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.