Jezus zegtdat Hij hiervan onsverwacht...Knoop heteven in jeoren...Nu zijtwellekomeGa je meenaar dekoning...Godzal metu zijn...Gloria inExelcis...Eeuwen-langgeleden...Deherdertjeslagen bijnachte...Komwegaan...Zijnnaam isJezus...VrolijkKerstfeestiedereenEre zijGod...We zijnopweg...KlingklokjeklingelelingGoedNieuws...Als ik eenherderwasgeweest...Klap in jehanden...StilleNacht...Dat moetietswonderlijkszijn...Midden indewinternachtEr is eenkindeke...NoëlGa jemee opzoekKomtallentezamen...Jezus zegtdat Hij hiervan onsverwacht...Knoop heteven in jeoren...Nu zijtwellekomeGa je meenaar dekoning...Godzal metu zijn...Gloria inExelcis...Eeuwen-langgeleden...Deherdertjeslagen bijnachte...Komwegaan...Zijnnaam isJezus...VrolijkKerstfeestiedereenEre zijGod...We zijnopweg...KlingklokjeklingelelingGoedNieuws...Als ik eenherderwasgeweest...Klap in jehanden...StilleNacht...Dat moetietswonderlijkszijn...Midden indewinternachtEr is eenkindeke...NoëlGa jemee opzoekKomtallentezamen...

Kerstliedjes?!? - Call List

(Print) Use this randomly generated list as your call list when playing the game. There is no need to say the BINGO column name. Place some kind of mark (like an X, a checkmark, a dot, tally mark, etc) on each cell as you announce it, to keep track. You can also cut out each item, place them in a bag and pull words from the bag.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
 1. Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht...
 2. Knoop het even in je oren...
 3. Nu zijt wellekome
 4. Ga je mee naar de koning...
 5. God zal met u zijn...
 6. Gloria in Exelcis...
 7. Eeuwen-lang geleden...
 8. De herdertjes lagen bij nachte...
 9. Kom we gaan...
 10. Zijn naam is Jezus...
 11. Vrolijk Kerstfeest iedereen
 12. Ere zij God...
 13. We zijn op weg...
 14. Kling klokje klingeleling
 15. Goed Nieuws...
 16. Als ik een herder was geweest...
 17. Klap in je handen...
 18. Stille Nacht...
 19. Dat moet iets wonderlijks zijn...
 20. Midden in de winternacht
 21. Er is een kindeke...
 22. Noël
 23. Ga je mee op zoek
 24. Komt allen tezamen...