Untitled Bingo

Untitled Bingo Card
Preview

This bingo card has a free space and 24 words: zoekt een schuldige, Assertiviteit, pakken te veel aan, Durft geen kritiek te geven, ik boodschap, Over- heersen, Iedere mening is belangrijk, Zeg geen ja als je nee bedoelt, alternatief, duidelijk over verwacht tingen, laat beschul- digingen uit, schuldge-voelens, Negeren, Zoekt oplossing-en, bewuste keus, begint te schreeuw-en, melden problemen vaak te laat, houdt zich stil, agressief, kritiek geven op anderen, verlegen-heid, zoekt schuldige, luistert slecht and onzeker.

More like this:

Platitude Bingo | Ik Vertrek | ELISE BINGO | Identiteitsbingo | Joost streamt

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.