Untitled Bingo

Untitled Bingo Card
Preview

This bingo card has 16 words: Amy kommer skypea, Julia kommer säga ”lugn”, pappa och maj kommer spela hockeyspelet, Julia: äta åtminstone en apelsin, Maj: tävlingsinriktad under julklapsleke, Rich kommer somna, Free!, Sara: lägga upp maten på sin händelse, Pappa: kolla på KBJ själv i soffan, Björn kommer glömma något, Mamma: undra vilken som var ny förra året, Mamma: be mig om hjälp m smink, Ylva: fråga om hon kan hjälpa till, Maj: tacka nej till godis men äta ändå, William: leta efter sin pepparkaka and Mamma kommer pusta ut när alla åkt.

More like this:

Julbingo | Resa till Kurdestan | Telefonlurvafan | The motherland | Lino och Måns Sommarbingo

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.