Julia: ätaåtminstoneen apelsinWilliam:leta eftersinpepparkakaRichkommersomnaPappa:kolla påKBJ själv isoffanBjörnkommerglömmanågotMaj: tackanej tillgodis menäta ändåAmykommerskypeaSara: läggaupp matenpå sinhändelseYlva:fråga omhon kanhjälpa tillMaj:tävlingsinriktadunderjulklapslekeMamma:undra vilkensom var nyförra åretMammakommerpusta utnär alla åktMamma:be mig omhjälp msminkFree!pappa ochmaj kommerspelahockeyspeletJuliakommersäga”lugn”Julia: ätaåtminstoneen apelsinWilliam:leta eftersinpepparkakaRichkommersomnaPappa:kolla påKBJ själv isoffanBjörnkommerglömmanågotMaj: tackanej tillgodis menäta ändåAmykommerskypeaSara: läggaupp matenpå sinhändelseYlva:fråga omhon kanhjälpa tillMaj:tävlingsinriktadunderjulklapslekeMamma:undra vilkensom var nyförra åretMammakommerpusta utnär alla åktMamma:be mig omhjälp msminkFree!pappa ochmaj kommerspelahockeyspeletJuliakommersäga”lugn”

Untitled Bingo - Call List

(Print) Use this randomly generated list as your call list when playing the game. Place some kind of mark (like an X, a checkmark, a dot, tally mark, etc) on each cell as you announce it, to keep track. You can also cut out each item, place them in a bag and pull words from the bag.


1
G
2
N
3
I
4
B
5
I
6
I
7
B
8
G
9
B
10
B
11
N
12
G
13
G
14
N
15
N
16
I
 1. G-Julia: äta åtminstone en apelsin
 2. N-William: leta efter sin pepparkaka
 3. I-Rich kommer somna
 4. B-Pappa: kolla på KBJ själv i soffan
 5. I-Björn kommer glömma något
 6. I-Maj: tacka nej till godis men äta ändå
 7. B-Amy kommer skypea
 8. G-Sara: lägga upp maten på sin händelse
 9. B-Ylva: fråga om hon kan hjälpa till
 10. B-Maj: tävlingsinriktad under julklapsleke
 11. N-Mamma: undra vilken som var ny förra året
 12. G-Mamma kommer pusta ut när alla åkt
 13. G-Mamma: be mig om hjälp m smink
 14. N-Free!
 15. N-pappa och maj kommer spela hockeyspelet
 16. I-Julia kommer säga ”lugn”