Grieks WoordenΒΙΝΓΩ

Grieks WoordenΒΙΝΓΩ Bingo Card
Preview

This bingo card has a free space and 44 words: zee, groot, zichzelf, stem, bewonderen, zich verwonderen, sturen, zenden, kijken, op...af, naar, land, streek, door, wegens, burger, zo, als volgt, zich bekommeren om, gevecht, strijd, houden van, slecht, erg, zeer, horen, eiland, leven, zeggen, meteen, onmiddellijk, optillen, zon, zoon, sterk, krachtig, deelhebben aan, deelnemen aan, kind, slaap, gaan uit, zo, op die manier, koningin, moed, dapperheid, god, komen, vallen, angst, vrees, losmaken, mij, me, zoals, (samen) met, verlangen, dood and na.

More like this:

Piquetten BINGO | Ik lees in de vakantie... | Online BINGO | BingoxChavo | Pisa bingo

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.