grootzeggenoptillenzeeeilanddeelhebbenaan,deelnemenaanbewonderen,zichverwonderenvallenlosmakenzo, opdiemanierhorenerg,zeersterk,krachtigverlangenmij,menakindslechtdoor,wegensmoed,dapperheidkomenop...af,naarslaapdoodangst,vreeszo, alsvolgtmeteen,onmiddellijksturen,zendenzoalslevenzichbekommerenomkijkenstem(samen)metgaanuithoudenvanzonland,streekgodburgerkoninginzoonzichzelfgevecht,strijdgrootzeggenoptillenzeeeilanddeelhebbenaan,deelnemenaanbewonderen,zichverwonderenvallenlosmakenzo, opdiemanierhorenerg,zeersterk,krachtigverlangenmij,menakindslechtdoor,wegensmoed,dapperheidkomenop...af,naarslaapdoodangst,vreeszo, alsvolgtmeteen,onmiddellijksturen,zendenzoalslevenzichbekommerenomkijkenstem(samen)metgaanuithoudenvanzonland,streekgodburgerkoninginzoonzichzelfgevecht,strijd

Grieks WoordenΒΙΝΓΩ - Call List

(Print) Use this randomly generated list as your call list when playing the game. There is no need to say the BINGO column name. Place some kind of mark (like an X, a checkmark, a dot, tally mark, etc) on each cell as you announce it, to keep track. You can also cut out each item, place them in a bag and pull words from the bag.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
 1. groot
 2. zeggen
 3. optillen
 4. zee
 5. eiland
 6. deelhebben aan, deelnemen aan
 7. bewonderen, zich verwonderen
 8. vallen
 9. losmaken
 10. zo, op die manier
 11. horen
 12. erg, zeer
 13. sterk, krachtig
 14. verlangen
 15. mij, me
 16. na
 17. kind
 18. slecht
 19. door, wegens
 20. moed, dapperheid
 21. komen
 22. op...af, naar
 23. slaap
 24. dood
 25. angst, vrees
 26. zo, als volgt
 27. meteen, onmiddellijk
 28. sturen, zenden
 29. zoals
 30. leven
 31. zich bekommeren om
 32. kijken
 33. stem
 34. (samen) met
 35. gaan uit
 36. houden van
 37. zon
 38. land, streek
 39. god
 40. burger
 41. koningin
 42. zoon
 43. zichzelf
 44. gevecht, strijd