Communicatie IBS Operatie & opname

Communicatie IBS Operatie & opname Bingo Card
Preview

This bingo card has 32 words: Voor bereiding, Gesloten vraag, Aankoop signaal, Empathisch, Tot orde roepen, Down sizen, Luisteren Samen vatten Door vragen, Samen Afspraken Maken en Nakomen, Free!, Klant bedanken, Drie, Acceptatie, Open vraag, Ambas sadeur, Cadeautje, Educatief, Ontkenning, Touch, Technische details, Zender, Prijs kwaliteit, Rustig blijven, LSD, communi catie, Medium, Betrekkings niveau, Persuasief, Samen vatten, Proactief, Non verbale, Emotionele kwaliteit and Klant begroeten.

More like this:

Klantgericht Werken! | Klantgericht Werken! | Wij kunnen coachen! | Bingoot bij de Ziggoot | BINGOOT BIJ ZIGGOOT

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.