Untitled Bingo

Untitled Bingo Card
Preview

This bingo card has 25 words: Relacja mistrz-uczeń, Wyjątkowe jednostki otwarte na różne dziedziny, Prawdziwy humanizm jest interdyscyplinarny, Konwersatorium na Artes w ramach relaksu, Ilu olimpiad byłeś laureatem?, Jestem na MISHu i jestem w takiej skomplikowanej sytuacji, Mój tjutor, To moje drugie minimum, Ja na swoje studia musiałem zdać egzamin, Tu zrobię przypis do własnej pracy rocznej, O, łysysmishu, Jestem z MISHu, czy mogę się dopisać na zajęcia?, Ja studiuję/studiowałem na MISHu, Natomiast na moim drugim kierunku..., Dwubiegunówkę miało również wielu innych wybitnych ludzi, Hehe, MISH to buceria, wiadomo, bo jesteśmy elitą, Można się śmiać, ale to jednak SĄ elitarne studia, Prawo dla kasy, filologia dla zabawy, Ta praca roczna będzie rozdziałem mojego doktoratu, Żiżka to się czytało w gimbazie, Piszę właśnie książkę na ten temat, Jestem też artystą, piszę wiersze, Czytałem ten tekst na innym kierunku trzy lata temu, ale..., Co studiuję? Ciężko to powiedzieć and Nie rozumiem, czemu nie lubi się ludzi z MISHu.

More like this:

LubieByćBingowana | Kampania z Robertem Biedroniem | ECPU | ECPU | ECPU

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.