Jastudiuję/studiowałemna MISHuPrawo dlakasy,filologia dlazabawyKonwersatoriumna Artes wramach relaksuO,łysysmishuWyjątkowejednostkiotwarte naróżnedziedzinyRelacjamistrz-uczeńJestem teżartystą,piszęwierszeTo mojedrugieminimumTa pracaroczna będzierozdziałemmojegodoktoratuJestem naMISHu i jestemw takiejskomplikowanejsytuacjiIluolimpiadbyłeślaureatem?Piszęwłaśnieksiążkę naten tematJestem zMISHu, czymogę siędopisać nazajęcia?Prawdziwyhumanizm jestinterdyscyplinarnyCostudiuję?Ciężko topowiedziećMożna sięśmiać, ale tojednak SĄelitarnestudiaŻiżka tosię czytałowgimbazieCzytałem tentekst na innymkierunku trzylata temu,ale...Ja na swojestudiamusiałemzdaćegzaminTu zrobięprzypis dowłasnejpracy rocznejHehe, MISHto buceria,wiadomo, bojesteśmy elitąDwubiegunówkęmiało równieżwielu innychwybitnych ludziNatomiastna moimdrugimkierunku...Nierozumiem,czemu nielubi się ludzi zMISHuMójtjutorJastudiuję/studiowałemna MISHuPrawo dlakasy,filologia dlazabawyKonwersatoriumna Artes wramach relaksuO,łysysmishuWyjątkowejednostkiotwarte naróżnedziedzinyRelacjamistrz-uczeńJestem teżartystą,piszęwierszeTo mojedrugieminimumTa pracaroczna będzierozdziałemmojegodoktoratuJestem naMISHu i jestemw takiejskomplikowanejsytuacjiIluolimpiadbyłeślaureatem?Piszęwłaśnieksiążkę naten tematJestem zMISHu, czymogę siędopisać nazajęcia?Prawdziwyhumanizm jestinterdyscyplinarnyCostudiuję?Ciężko topowiedziećMożna sięśmiać, ale tojednak SĄelitarnestudiaŻiżka tosię czytałowgimbazieCzytałem tentekst na innymkierunku trzylata temu,ale...Ja na swojestudiamusiałemzdaćegzaminTu zrobięprzypis dowłasnejpracy rocznejHehe, MISHto buceria,wiadomo, bojesteśmy elitąDwubiegunówkęmiało równieżwielu innychwybitnych ludziNatomiastna moimdrugimkierunku...Nierozumiem,czemu nielubi się ludzi zMISHuMójtjutor

Untitled Bingo - Call List

(Print) Use this randomly generated list as your call list when playing the game. There is no need to say the BINGO column name. Place some kind of mark (like an X, a checkmark, a dot, tally mark, etc) on each cell as you announce it, to keep track. You can also cut out each item, place them in a bag and pull words from the bag.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
 1. Ja studiuję/studiowałem na MISHu
 2. Prawo dla kasy, filologia dla zabawy
 3. Konwersatorium na Artes w ramach relaksu
 4. O, łysysmishu
 5. Wyjątkowe jednostki otwarte na różne dziedziny
 6. Relacja mistrz-uczeń
 7. Jestem też artystą, piszę wiersze
 8. To moje drugie minimum
 9. Ta praca roczna będzie rozdziałem mojego doktoratu
 10. Jestem na MISHu i jestem w takiej skomplikowanej sytuacji
 11. Ilu olimpiad byłeś laureatem?
 12. Piszę właśnie książkę na ten temat
 13. Jestem z MISHu, czy mogę się dopisać na zajęcia?
 14. Prawdziwy humanizm jest interdyscyplinarny
 15. Co studiuję? Ciężko to powiedzieć
 16. Można się śmiać, ale to jednak SĄ elitarne studia
 17. Żiżka to się czytało w gimbazie
 18. Czytałem ten tekst na innym kierunku trzy lata temu, ale...
 19. Ja na swoje studia musiałem zdać egzamin
 20. Tu zrobię przypis do własnej pracy rocznej
 21. Hehe, MISH to buceria, wiadomo, bo jesteśmy elitą
 22. Dwubiegunówkę miało również wielu innych wybitnych ludzi
 23. Natomiast na moim drugim kierunku...
 24. Nie rozumiem, czemu nie lubi się ludzi z MISHu
 25. Mój tjutor