28 Hokowhitu-ā-Tū

28 Hokowhitu-ā-Tū Bingo Card
Preview

This bingo card has a free space and 29 words: Tā Apirana, Te Moana nui a Kiwa, Rīpeka Wikitōria, Ruatorea, Tikitiki, Rangitukia, Whakarua, Ngā Tama Toa, Pamutana, Ngā Rongo Kino, Tuini Ngawai, Kaupoi, Ihipa, Karipori, Putiputi Hoia, Whareponga, Te Hokowhitu ā Tū, Pōtae, Mata, Karihi, Pū, Kai, Aotearoa, Hokowhitu Toa, ANZAC, RSA, Waiata, Karakia and Pt209.

More like this:

Kei a wai te kōrero ...? | Ka Pīpī vocab - reo Māori | Matariki | Matariki | Tuku mihi ki ....

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.