Cs bingo

Cs bingo Card
Preview

This bingo card has a free space and 24 words: Going up the country på botten, Någon missar ett lätt skott, Någon taggar mer än 90 och kommenterar det, Folk gör det dåliga skämtet med "Hello team", Emil triggar Bjergert, Alla bison rushar, Sosse skriker på någon, Max siktar åt fel håll, Bjergert överlever något han inte borde överleva, Någon vill ha en timeout, Folk lyssnar på order, Bjergert fuckar upp, Max räddar rundan med sin nova, Någon är blind, Någon får en lucky kill med shotgun, Någon teamkillar, Jojo sätter eld på någon, Emil gör en "pro smoke" som förstör för laget, Någon tömmer ett helt magasin utan att döda, Sosse får en revolver kill, Retarderad strategi, Någon ger fuckade calls, Någon gör en obskyr referens and Någon clutchar.

More like this:

Cs bingo | Midsommarbingo | Linus svensexa - Bingo | Mammis och Pappis Ultramellobingo++! | MÖHIPPE-BINGO

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.