Cs bingo

Cs bingo Card
Preview

This bingo card has a free space and 24 words: Going up the country på botten, Någon missar ett lätt skott, Någon överlever med 1 hp, Någon träffar en person som de inte siktar på, Vi förlorar en runda vi borde vunnit, Emil blir skrämd av något som inte borde skrämma honom, Sosse Reear aggressivt på någon, Max siktar åt fel håll, Bjergert överlever något han inte borde överleva, Någon vill ha en timeout, Folk lyssnar på order, Bjergert fuckar upp, Max räddar rundan med sin nova, Någon är blind, Någon råkar tända eld på ett tak, Någon råkar teamkilla, Jojo missar helt vad någon säger, Någon får på något sätt en ACE, Någon tömmer ett helt magasin utan att döda, Emil gör en "pros smoke" som faktiskt funkar, Retarderad strategi funkar, Någon ger fuckade calls, Emil glömmer hur man siktar and Någon clutchar.

More like this:

Cs bingo | GörUs Superhäftiga Bingo! | GörUs Superhäftiga Bingo! | GörUs Superhäftiga Bingo! | Julbingo

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.