vakantie bingo

vakantie bingo Card
Preview

This bingo card has 16 words: app een vriend(in) en vraag hoe het met hem/haar gaat, lees een Nederlands boek, kijk naar het jeugdjournaal, zoek op youtube een Nederlands lied en luister naar het lied, zoek op www.tongbrekers.net een tongbreker en oefen deze tot je het snel uit kunt spreken, mail je docent dat je bingokaart vol is, doe 25 push ups, maak een wandeling van minimaal 15 minuten (houd 1,5 m afstand van anderen), speel een (kaart)spel met een huisgenoot, maak een tekening van iets wat belangrijk voor je is, kijk op www.schooltv.nl een video naar keuze, lees een nieuwsbericht op www.nu.nl, speel kahoot tijdens de zoommeeting met de klas, lees een nieuwsbericht op www.raarmaarwaar.nl, oefen woorden van Disk op quizlet and ruim je kamer op.

More like this:

Zomer bingo | Vakantie | vakantie bingo | Piano Kerstbingo | GITO-Bingo!

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.