maak eenwandeling vanminimaal 15minuten (houd1,5 m afstandvan anderen)mail jedocent dat jebingokaartvol iskijk naar hetjeugdjournaalkijk opwww.schooltv.nleen video naarkeuzelees eennieuwsbericht opwww.raarmaarwaar.nlzoek opwww.tongbrekers.neteen tongbreker enoefen deze tot je hetsnel uit kunt sprekenspeel een(kaart)spelmet eenhuisgenootspeel kahoottijdens dezoommeetingmet de klasapp eenvriend(in) envraag hoe hetmet hem/haargaatruim jekameropmaak eentekening vaniets watbelangrijkvoor je isoefenwoordenvan Diskop quizletlees eennieuwsberichtop www.nu.nldoe 25pushupslees eenNederlandsboekzoek opyoutube eenNederlandslied en luisternaar het lied maak eenwandeling vanminimaal 15minuten (houd1,5 m afstandvan anderen)mail jedocent dat jebingokaartvol iskijk naar hetjeugdjournaalkijk opwww.schooltv.nleen video naarkeuzelees eennieuwsbericht opwww.raarmaarwaar.nlzoek opwww.tongbrekers.neteen tongbreker enoefen deze tot je hetsnel uit kunt sprekenspeel een(kaart)spelmet eenhuisgenootspeel kahoottijdens dezoommeetingmet de klasapp eenvriend(in) envraag hoe hetmet hem/haargaatruim jekameropmaak eentekening vaniets watbelangrijkvoor je isoefenwoordenvan Diskop quizletlees eennieuwsberichtop www.nu.nldoe 25pushupslees eenNederlandsboekzoek opyoutube eenNederlandslied en luisternaar het lied 

vakantie bingo - Call List

(Print) Use this randomly generated list as your call list when playing the game. There is no need to say the BINGO column name. Place some kind of mark (like an X, a checkmark, a dot, tally mark, etc) on each cell as you announce it, to keep track. You can also cut out each item, place them in a bag and pull words from the bag.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
 1. maak een wandeling van minimaal 15 minuten (houd 1,5 m afstand van anderen)
 2. mail je docent dat je bingokaart vol is
 3. kijk naar het jeugdjournaal
 4. kijk op www.schooltv.nl een video naar keuze
 5. lees een nieuwsbericht op www.raarmaarwaar.nl
 6. zoek op www.tongbrekers.net een tongbreker en oefen deze tot je het snel uit kunt spreken
 7. speel een (kaart)spel met een huisgenoot
 8. speel kahoot tijdens de zoommeeting met de klas
 9. app een vriend(in) en vraag hoe het met hem/haar gaat
 10. ruim je kamer op
 11. maak een tekening van iets wat belangrijk voor je is
 12. oefen woorden van Disk op quizlet
 13. lees een nieuwsbericht op www.nu.nl
 14. doe 25 push ups
 15. lees een Nederlands boek
 16. zoek op youtube een Nederlands lied en luister naar het lied