murdeealisega toimetulek

murdeealisega toimetulek Bingo Card
Preview

This bingo card has a free space and 24 words: ole heaks eeskujuks, ole positiivne, Paku abi probleemide lahendamisel, ole rahulik, ole mõistev, Pane paika reeglid ja piirid, Piisavalt puhkust!, Liigu ja tee sporti, Kohustused, aru-saamine, hea suhtlemiseviis, ei ole konflikte, järjekindlus, nõu- andmine, sõbralikkus, toetavus, parem suhtlemine, kuulamine, Ära karista!, ole kannatik, hoolivus, tegelemine hobidega, ole aus and usaldus.

More like this:

Soovitusi murdeealisega käitumiseks | ÜLITÄHTIS | Pelillisyysbingo-napauta kuulemaasi asiaa | Sitsibingo | Kertausharjoitusbingo

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.