"Mida teha kui teil on murdeealine laps"

"Mida teha kui teil on murdeealine laps" Bingo Card
Preview

This bingo card has 4 images, a free space and 25 words: Ole mõistev, Anna aega, Ole toetav, Ära riidle, Suhtle kui enda-väärsega, Ära kohtle kui last, Lase ise otsustada, Ära anna alla, Austa tema otsuseid, Ole usaldus-väärne, Jäta hingamis-ruumi, Usalda, Leia kompro-misse, Anna vabadust, Ole Aus, Hoia saladusi, Ole julgustav, Ole kannatlik, Austa tema arvamust, Ole olemas, Ära mine närvi, Lase sõpradega suhelda, Räägi oma kogemu-sest, Ole abivalmis and Võta rahulikult.

More like this:

Kuidas käituda kui teil on teismeline laps? | "Kuidas käituda oma murdeealise lapsega?" Bingo | soovitusi murdeealisega käitumiseks | Soovitusi murdeealisega käitumiseks | Murdeealisega käitumine

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.