woordenschat thema 3, Woordenschat Thema 3

woordenschat thema 3, Woordenschat Thema 3 Bingo Card
Preview

This bingo card has 36 words: hip, beeldig, kirren, op grond van, slagen, waaronder, overstuur, opzichtig, onopvallend, de bermuda, de spencer, de gelegenheid, meelopen, de commercie, zich afzetten tegen, tweedehands, modieus, het rolmodel, iemand iets op de mouw spelden, overstag gaan, de stijl, de jaren zestig, zwierig, bijbehorend, het korset, de modeontwerper, de modegril, innerlijk, uiterlijk, heersen, insnoeren, Iemand stroop om de mond smeren., Geen hoge pet van iemand op hebben., peperduur, spotgoedkoop and betaalbaar.

More like this:

woordenschat thema 3 | Woordenschat thema 5 | woordenschat thema 3 | Groep 7 - Woordenschat Thema 6 - hh | Thema 3

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.