Tâm's Bingo

Tâm's Bingo Card
Preview

This bingo card has 25 words: thích ở một mình hơn đám đông, thích làm việc nhóm, thích style nam có râu, thích style nữ tóc ngắn, khó nhớ tên của người khác, thích viết hơn là nói, thích nói ra để bày tỏ quan điểm, thích tiết kiệm trong chi tiêu, thích sự trầm lặng (nghiêm túc), thích nói chuyện phiếm, thích lên kế hoạch, thích chụp hình bản thân, thích sự hài hước, thích màu tóc sáng, thích (người) có nhiều tài lẻ, biết rõ sở thích bản thân, thích bắt đầu công việc bất cứ lúc nào, yêu động vật (nói chung), thích đọc sách, thích dành lời khen cho ng khác, thích làm việc cá nhân, thích kết bạn mới, yêu môi trường, thích sự ổn định ( ít thay đổi) and dễ đồng cảm.

More like this:

Kinro Kansha | Làm quen bằng Bingo game!!! | Tôi | Xã hội hóa | Giáng Sinh ở SOJ Có Gì?

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.