Le bingo

Le bingo Card
Preview

This bingo card has a free space and 24 words: "Co si o sobě myslíš?", Nebaví se s tebou půl dne, jen se na tebe nasraně dívá přes rameno, když na ni promluvíš, otočí se zpátky, "A to jako sníš?"/"Kolik toho máš?", Fotí tě a posílá lidem i když ví že to nesnášíš, "Proč se mnou nechceš mít žádný zážitky?", Říká, že se s tebou chce víc bavit, nezajímá ji nic, co říkáš, "Ale to tak máme všichni, prostě nebuď nervózní.", Rozbije něco, co sama zaplatila "Za to si můžeš sám, nemáš mě srát", Nabádá ostatní členy rodiny, aby s tebou měli složitý konverzace místo ní, "Vypadni.", "Jo? Tak si jeď domů sám.", "Proč se tomu zvířeti nevěnuješ? To je týrání", "Na co si hraješ?", "Proč sis to koupil, to není zdravý", S něčím se jí svěříš a ona to řekne všem svejm kamarádkám jako strašně vtipnou historku, "A co až tě z té školy vyhodí?", "To se ale nemůžeš divit, že se s tebou nikdo nebaví.", "A proč neřekneš tatovi, ať ti to koupí on?", Odmítá zodpovědnost, "Takhle se chováš i ve škole?", "Ale já tě přece ve všem podporuju..." Když jí chceš něco ukázat na co jseš hrdej, tak >teď nemůže, Snaží se tě obejmout, i když ví, že nechceš, pak se urazí když nechceš, "Proč jsi tak nevděčný? Já jsem se snažila ti dát všechno a..." and Nedokáže pochopit, že (něco co máš udělat) neuděláš hned když ti to řekne.

More like this:

Vítězné Bingo | KYJOSEK | PŘKS Bingo | SUPPORT BINGO | Czech Cloud

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.