NT2

NT2 Bingo Card
Preview

This bingo card has 31 words: Free!, de hal, het rooster, het programma, oefenen, het examen, prettig, de discussie, de politiek, bestaan, het begin, mogelijk, proeven, het hek, eigen, bibliotheek, het verhaal, de student, de toekomst, de kapper, het diploma, verven, spannend, de plant, het gevoel, de vrijheid, verliefd, het materiaal, schilderen, geslaagd and gezakt.

More like this:

Taalontmoeting | Ik ga op reis .... | De tandarts | Bingo les sports | Nederlandse maaltijden

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.