Leesbingo

Leesbingo Card
Preview

This bingo card has 26 words: Free!, onder de tafel, met mijn jas aan, terwijl ik rondwandel, in kleermakerszit, in de auto, terwijl ik op de grond lig, in een stripboek, in een meertalig boek, in bed, voor het avondeten, buiten, voor een familielid, met mijn fluisterstem, in mijn pyjama, op mijn beste verstopplek, voor mijn knuffel, met een gek stemmetje, met een snoepje in mijn mond, op de WC, samen met iemand om de beurt, in het donker met een lamp, op een dinsdag, op een donderdag, in het weekend and zonder sokken.

More like this:

Leesbingo | Leesbingo | Ik lees 15 minuten ... | Ik lees in de vakantie... | Leesbingo

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.