J-Cafe Bingo

J-Cafe Bingo Card
Preview

This bingo card has 21 words: Ik mis je niet, Reisje langs de Rijn, Zijn het je ogen, 5 in de klok, Màs Màs Màs, Buono Sera, Blijf bij mij, Een pikketanussie, Het is een nacht, Mexico, 't Dondert en 't bliksemt, Uit m'n bol, Zij weet het, Liever te dik in de kist, De Toreador, 't was aan de Costa del Sol, Bij ons in de Jordaan, Laat de zon in je hart, Onze dag, Een bom and Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht.

More like this:

JC Bingo | Bonnema kerstbingo! | Creatieve Beroepen Bingo | RTL7 Darts Bingo | Apeldoorn, Oranje & Paleis Het Loo

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.