Bingo Team WK

Bingo Team WK Bingo Card
Preview

This bingo card has 25 words: Iemand verdwijnt uit beeld zonder iets te zeggen, "Gaan jullie het zelf even lezen?", Iemand vergeet zijn microfoon aan te zetten, "Die casus is van mij", ... heeft de vergadering verlaten, Er wordt bij iemand aangebeld, "Kunnen jullie mijn scherm zien?", Er komt een huisdier in beeld, "Kan je dat nog eens herhalen want je viel even weg", "Dat staat in een draft", Je ziet iemand telefoneren, "Nee, zeg jij maar eerst", Iemand eet of drinkt iets, een echo/ruis op het geluid omdat er te veel micro's openstaan, De meeting loopt uit, "Wilt iemand hier nog iets bij aanvullen?", Er komt een kindje in beeld, "En wat zegt Nicky daarvan?", "... sluit later aan bij de vergadering", "Kan je hiermee verder?", "Er staan er veel op de planning vandaag", "Zullen we even pauzeren?", "Ik kan die leerling niet vinden in Lars", "Ik heb hem/haar al eens eerder besproken op team" and "Ik heb subiet nog een gesprek".

More like this:

Online vergader bingo | MEET | Corona Video call Bingo | Online vergadering | Corona Video call Bingo

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.