Leerkrachtenuitspraken Bingo

Leerkrachtenuitspraken Bingo Card
Preview

This bingo card has a free space and 17 words: Shanaya, kan je herhalen wat ik net gezegd heb?, Doe je dat thuis ook?, Zwijgen in de gang, Spreek ik chinees of zo, Als ik je gsm nog een keer zie, is hij van mij, In de klas wordt NIET gegeten !, Een stoel heeft 4 poten, Mannen, ik zeg het geen twee keer !, Kauwgom hoort in de vuilbak. Ik zit hier niet tegenover een stel herkauwers !, Ik bepaal wanneer de les gedaan is, niet de bel !, Mogen wij meelachen?, Is 't gedaan met de koffieklets ?, Ook de jongens van de laatste rij : opletten !, Neem allemaal een blad papier !, Ik weet het : 't is het laatste lesuur maar jullie zullen toch nog even moeten opletten., Als je goed geleerd heb, is e toets helemaal niet moeilijk. and 84 is je antwoord? 84 wat ? 84 koeien? 84 kippen?.

More like this:

leerkrachten uitspraken bingo | leerkrachten uitspraken bingo | Hieperdepiep 85! | Typische leerkrachtuitspraken | Stief Bingo

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.