leerkrachten uitspraken bingo

leerkrachten uitspraken bingo Card
Preview

This bingo card has 19 words: niet rennnen op de gang., ik pak het strafwerk er alvast bij, leg die bal weg, hallo allemaal!, niet voetballen voor school, niet bij de deur staan, juf Judith heeft last van ons, mag ik meelachen?, pak allemaal je agenda, doe je dat thuis ook?, als ik 'em nog een keer zie is ie van mij, anders schrijf ik je naam op het bord, dit gaat van jullie eigen tijd af, spreek ik chinees ofzo?, 84 is je antwoord? 84 wat? 84 koeien? 84 kippen?, ik doe dit niet om je te pesten, een stoel heeft 4 poten, telefoons weg and waarom heb je je huiswerk niet gemaakt?.

More like this:

leerkrachten uitspraken bingo | Leerkrachtenuitspraken Bingo | HGL diploma bingo! | kandi-ALV bingo | Gedrag Personalisatie 😉

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.