Wie ......... ?

Wie ......... ? Bingo Card
Preview

This bingo card has a free space and 24 words: is in maart jarig., is in de zomervakantie in Nederland gebleven, zit nu met een klasgenoot uit groep 8 in de klas, heeft een broer die ouder is dan 17 jaar, heeft een pen bij zich, heeft de kleur paars in zijn/haar t-shirt, heeft sokken aan met verschillende kleuren, heeft een zwarte etui, heeft een hond als huisdier, heeft een zus die ouder is dan 18 jaar, is thuis de oudste, is in november jarig, is thuis de jongste, heeft een jurk aan?, heeft 4 of meer gekleurde pennen bij zich, heeft de kleur groen in zijn/haar t-shirt, heeft geen fiets, heeft een kat als huisdier, zit bij een sportclub, is in de zomervakantie naar een pretpark geweest, is jonger dan 12 jaar, is in de vakantie jarig geweest, heeft een broer/zus hier op school and heeft een blauwe jeans broek aan.

More like this:

Vind iemand die... | Vind iemand die... | SPEED DATE BINGO | Vind iemand die... | Huize Hoogh Bingo

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.