TAKEOFF 2021

TAKEOFF 2021 Bingo Card
Preview

This bingo card has 25 words: Prata med någon som har varit på utbytes termin/år., Någon pratar om sitt ex-jobb., Någon vid ditt bord pratar om sommarjobb., TAKEOFF ansvarig Maja Westberg håller tal., Prata med någon från T-17, Fråga en företagsrepresentant om hur de jobbar med hållbarhet., En företagsrepresentant håller tal., Prata med någon från T-16, Prata med en företagsrepresentant som har jobbat på företaget i mer än 5 år, Prata med någon som har jobbat utomlands., Prata med någon från T-18, Du följer @takeoffkth på instagram, Någon pratar om sitt masterval., Någon berättar om en innovativ lösning som hen har kommit på., Prata med någon som inte har studerat på KTH., Någon pratar om sitt kex-jobb., Någon berättar om varför det valde Farkostteknik., Fråga en företagsrepresentant om hur de jobbar med inkludering och diversifiering., Prata med någon från T-19, Du har skapat en ny kontakt på LinkedIn, Någon pratar om möjliga internships eller traineeprogramm på ett av företagen., Prata med någon från T-20, Prata med en företagsrepresentant som har jobbat i företaget i mindre än 5 år, Fråga en företagsrepresentant om varför hen lockades till sin nuvarande arbetsgivare. and Prata med någon från T-21.

More like this:

TAKEOFF 2021 | Mingelbingo! | EXAMEN BINGO | Allt kan hända under en kväll. När du har en lodrät eller vågrät rad ropar du BINGO! | Anna och Olas bröllopsbingo!

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.