Begrippenbingo H1

Begrippenbingo H1 Bingo Card
Preview

This bingo card has 25 words: Laagste deel van een rivier, net voordat hij in zee stroomt., Het begin van de rivier, oftewel het bovenste deel dat meestal in de bergen stroomt., Ondiepe plaats in de zee ontstaan door zand op de bodem., IJsmassa in het hooggebergte die langzaam naar beneden schuift., Stuk zee langs de kust dat regelmatig droogvalt., Door mensen gemaakte verhoging als bescherming tegen het zeewater., Grond die bestaat uit al dan niet vergane plantenresten., Afgeronde steentjes, die meestal door verwering van gesteente ontstaan, Het uitschuren van materiaal door water, wind en ijs., Het landschap is door mensen ingericht met huizen, wegen enz., Het neerleggen van materiaal als de transportsnelheid van water, wind of ijs afneemt., Middelste deel van de rivier, tussen de boven- en benedenloop., Het uiteenvallen van hard gesteente onder invloed van het weer en de werking van planten., Een hooggebergte met veel reliëf., Een opeenhoping van stenen die door een aardverschuiving naar beneden is gevallen., Materiaal dat door water, wind of ijs is neergelegd., Door wind opgewaaide zandheuvels, dit landschap merk je niets van de invloed van mensen en het is bijna niet ingericht., Langgerekte verhoging om water van de zee of van een rivier tegen te houden., Een middelgebergte of heuvelland met weinig reliëf., Een aaneengesloten stuk ijs op een groot landoppervlak., Hoogteverschillen in het landschap., Vlak gebied in de benedenloop van een rivier, hoogteligging onder de 200 meter., Stuk land, omgeven door dijken, waar de waterstand geregeld kan worden. and De kleinste korreltjes sediment die alleen met een microscoop te zien zijn..

More like this:

ZuiderzeeBingo | Begrippen Bingo | Havo 4 | De Grote Italië-bingo van Mirte & Olaf | Milieu en omgeving 6/7

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.