advies geven

advies geven Bingo Card
Preview

This bingo card has 19 words: de bijsluiter, adviseren, het contactberoep, het beroep, het kleurproduct, de diagnose, het advies, het kapsel, Free!, het probleem, het eindresultaat, de schuim, de verpakking, de verzorging, de versteviger, het materiaal, de diagnose, de klant and adviseren.

⚠ This card has duplicate items: adviseren (2), de diagnose (2)

More like this:

Taalontmoeting | Ik ga op reis .... | De tandarts | Bingo les sports | Nederlandse maaltijden

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.