Mots Chapitre 1 GT/HAVO

Mots Chapitre 1 GT/HAVO Bingo Card
Preview

This bingo card has a free space and 61 words: hallo, eet smakelijk, vandaag, bedankt, hoe, alstublieft (als je iets vraagt), alsjeblieft als je iets geeft), hier is / zijn, super, de kamer, in, het hotel, vind je leuk, kijk!, ja, nee, en, Frankrijk, de Fransman, de Française, Nederland, de Neder-landse, de Neder-lander, ik praat, het Frans, het Engels, het Nederlands, het Duits, de ouders, de moeder, de vriend, de vriendin, met, het is, het zijn, groot, te gek, de foto, de vakantie, het nummer, het getal, le jeu, les jeux, de muziek, wie, de jongen, het meisje, de vriend, de vriendin, de voornaam, de achternaam, de leeftijd, jij zoekt, ik zing, ik dans, ik woon, de stad, het dorp, tot ziens, oké, goed, saai and waardeloos.

⚠ This card has duplicate items: de vriend (2), de vriendin (2)

More like this:

DE GROTE VAN DER BIJL//ENTER GOURMET | Nederlandstalig | Smartlappen Bingo | Muziekbingo | thema 8 Op reis

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.