deFransmanhetnummerenNederlandvandaagikdansikpraathetgetalhethoteljainhoehetmeisjedevriendindekamerdeNeder-landerdeNeder-landsedevakantiebedanktdevoornaamvind jeleukdevriendintegektotzienswaardelooshetFransneeeetsmakelijkdejongensuperhetEngelshetNederlandsdeoudershallohetdorpalsjeblieftals je ietsgeeft), hieris / zijnle jeu,les jeuxsaaidevriendhetzijnkijk!devrienddeleeftijdalstublieft(als je ietsvraagt)hetisdestaddeachternaamdeFrançaisehetDuitsmetokéikwoondefotoikzingjijzoektdemuziekFrankrijkgrootwiegoeddemoederdeFransmanhetnummerenNederlandvandaagikdansikpraathetgetalhethoteljainhoehetmeisjedevriendindekamerdeNeder-landerdeNeder-landsedevakantiebedanktdevoornaamvind jeleukdevriendintegektotzienswaardelooshetFransneeeetsmakelijkdejongensuperhetEngelshetNederlandsdeoudershallohetdorpalsjeblieftals je ietsgeeft), hieris / zijnle jeu,les jeuxsaaidevriendhetzijnkijk!devrienddeleeftijdalstublieft(als je ietsvraagt)hetisdestaddeachternaamdeFrançaisehetDuitsmetokéikwoondefotoikzingjijzoektdemuziekFrankrijkgrootwiegoeddemoeder

Mots Chapitre 1 GT/HAVO - Call List

(Print) Use this randomly generated list as your call list when playing the game. There is no need to say the BINGO column name. Place some kind of mark (like an X, a checkmark, a dot, tally mark, etc) on each cell as you announce it, to keep track. You can also cut out each item, place them in a bag and pull words from the bag.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
 1. de Fransman
 2. het nummer
 3. en
 4. Nederland
 5. vandaag
 6. ik dans
 7. ik praat
 8. het getal
 9. het hotel
 10. ja
 11. in
 12. hoe
 13. het meisje
 14. de vriendin
 15. de kamer
 16. de Neder-lander
 17. de Neder-landse
 18. de vakantie
 19. bedankt
 20. de voornaam
 21. vind je leuk
 22. de vriendin
 23. te gek
 24. tot ziens
 25. waardeloos
 26. het Frans
 27. nee
 28. eet smakelijk
 29. de jongen
 30. super
 31. het Engels
 32. het Nederlands
 33. de ouders
 34. hallo
 35. het dorp
 36. alsjeblieft als je iets geeft), hier is / zijn
 37. le jeu, les jeux
 38. saai
 39. de vriend
 40. het zijn
 41. kijk!
 42. de vriend
 43. de leeftijd
 44. alstublieft (als je iets vraagt)
 45. het is
 46. de stad
 47. de achternaam
 48. de Française
 49. het Duits
 50. met
 51. oké
 52. ik woon
 53. de foto
 54. ik zing
 55. jij zoekt
 56. de muziek
 57. Frankrijk
 58. groot
 59. wie
 60. goed
 61. de moeder