Waar komen Nederlanders vandaan?

Waar komen Nederlanders vandaan? Bingo Card
Preview

This bingo card has a free space and 24 words: De buiten- lander, De cultuur, De godsdienst, De migrant, De nationaliteit, De nieuwkomer, De samen- leving, De vluchteling, De migratie, De Moskee, Wennen, De gewoonte, Het paspoort, De wijk, De roti, De reden, Noorden, Utrecht, Duitsland, Almere, Kerk, Pizza, Westen and Marokko.

More like this:

Taalontmoeting | De tandarts | Nederlandse maaltijden | Bingo les sports | Ik ga op reis ....

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.