juf Judithheeft lastvan onswaarom hebje jehuiswerk nietgemaakt?ik doe ditniet om jete pesten84 is jeantwoord?84 wat? 84koeien? 84kippen?niet bijde deurstaannietrennnenop degang.ik pak hetstrafwerker alvastbijpakallemaalje agendaleg diebalwegdoe jedat thuisook?nietvoetballenvoorschoolmag ikmeelachen?dit gaatvan jullieeigen tijdafhalloallemaal!andersschrijf ik jenaam ophet bordspreek ikchineesofzo?als ik 'emnog eenkeer zie isie van mijtelefoonswegeen stoelheeft 4potenjuf Judithheeft lastvan onswaarom hebje jehuiswerk nietgemaakt?ik doe ditniet om jete pesten84 is jeantwoord?84 wat? 84koeien? 84kippen?niet bijde deurstaannietrennnenop degang.ik pak hetstrafwerker alvastbijpakallemaalje agendaleg diebalwegdoe jedat thuisook?nietvoetballenvoorschoolmag ikmeelachen?dit gaatvan jullieeigen tijdafhalloallemaal!andersschrijf ik jenaam ophet bordspreek ikchineesofzo?als ik 'emnog eenkeer zie isie van mijtelefoonswegeen stoelheeft 4poten

leerkrachten uitspraken bingo - Call List

(Print) Use this randomly generated list as your call list when playing the game. There is no need to say the BINGO column name. Place some kind of mark (like an X, a checkmark, a dot, tally mark, etc) on each cell as you announce it, to keep track. You can also cut out each item, place them in a bag and pull words from the bag.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
 1. juf Judith heeft last van ons
 2. waarom heb je je huiswerk niet gemaakt?
 3. ik doe dit niet om je te pesten
 4. 84 is je antwoord? 84 wat? 84 koeien? 84 kippen?
 5. niet bij de deur staan
 6. niet rennnen op de gang.
 7. ik pak het strafwerk er alvast bij
 8. pak allemaal je agenda
 9. leg die bal weg
 10. doe je dat thuis ook?
 11. niet voetballen voor school
 12. mag ik meelachen?
 13. dit gaat van jullie eigen tijd af
 14. hallo allemaal!
 15. anders schrijf ik je naam op het bord
 16. spreek ik chinees ofzo?
 17. als ik 'em nog een keer zie is ie van mij
 18. telefoons weg
 19. een stoel heeft 4 poten