Overal eenoplossingvoorvindenVandezetijdBewijsstukals enigeietsverkopenDetoespraakJe maakt eenopmerking dieprecies zegthoe iets zitZondereindeErgsaaiDat ietsgoed inelkaar zitregels omiets tekrijgenDe vormvan eenmateriaalExactEen planvan ietswat je wiltmakenHoe jehet kuntgebruikenOveral eenoplossingvoorvindenVandezetijdBewijsstukals enigeietsverkopenDetoespraakJe maakt eenopmerking dieprecies zegthoe iets zitZondereindeErgsaaiDat ietsgoed inelkaar zitregels omiets tekrijgenDe vormvan eenmateriaalExactEen planvan ietswat je wiltmakenHoe jehet kuntgebruiken

Woorden bingo - Call List

(Print) Use this randomly generated list as your call list when playing the game. There is no need to say the BINGO column name. Place some kind of mark (like an X, a checkmark, a dot, tally mark, etc) on each cell as you announce it, to keep track. You can also cut out each item, place them in a bag and pull words from the bag.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 1. Overal een oplossing voor vinden
 2. Van deze tijd
 3. Bewijsstuk als enige iets verkopen
 4. De toespraak
 5. Je maakt een opmerking die precies zegt hoe iets zit
 6. Zonder einde
 7. Erg saai
 8. Dat iets goed in elkaar zit
 9. regels om iets te krijgen
 10. De vorm van een materiaal
 11. Exact
 12. Een plan van iets wat je wilt maken
 13. Hoe je het kunt gebruiken