Woorden bingo

Woorden bingo Card
Preview

This bingo card has 13 words: De toespraak, Je maakt een opmerking die precies zegt hoe iets zit, De vorm van een materiaal, Exact, Bewijsstuk als enige iets verkopen, Dat iets goed in elkaar zit, Hoe je het kunt gebruiken, Van deze tijd, regels om iets te krijgen, Overal een oplossing voor vinden, Een plan van iets wat je wilt maken, Zonder einde and Erg saai.

More like this:

Woorden bingo | Woorden bingo | Technologie Disk Thema 8 | Woordenlijst Disk ruzie | Woordenschat blok 1 + 2

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.