Degrootte(bijna) nietkunnenwachten totiets begintInhoeverreje iets kuntgebruikengeschiktvoor hetdoelDe vormvan eenmateriaalDat ietsgoed inelkaar zitJe maakt eenopmerking dieprecies zegthoe iets zitEen planvan ietswat je wiltmakenDuidelijken metkrachtDetoespraakErgsaaiHeelpreciesVolgens deafgesprokenregels vragenom iets tekrijgenVandezetijdZoals je ietseruit ziet alsje vanbovenaf naarkijktZondereindeHoe jehet kuntgebruikenOveral eenoplossingvoorvindenSpannendiets wat jeaandachtvasthoudtEenproefmodelEen bewijsstukom als enigeeen uitvindingte mogenverkopenDegrootte(bijna) nietkunnenwachten totiets begintInhoeverreje iets kuntgebruikengeschiktvoor hetdoelDe vormvan eenmateriaalDat ietsgoed inelkaar zitJe maakt eenopmerking dieprecies zegthoe iets zitEen planvan ietswat je wiltmakenDuidelijken metkrachtDetoespraakErgsaaiHeelpreciesVolgens deafgesprokenregels vragenom iets tekrijgenVandezetijdZoals je ietseruit ziet alsje vanbovenaf naarkijktZondereindeHoe jehet kuntgebruikenOveral eenoplossingvoorvindenSpannendiets wat jeaandachtvasthoudtEenproefmodelEen bewijsstukom als enigeeen uitvindingte mogenverkopen

Woorden bingo - Call List

(Print) Use this randomly generated list as your call list when playing the game. There is no need to say the BINGO column name. Place some kind of mark (like an X, a checkmark, a dot, tally mark, etc) on each cell as you announce it, to keep track. You can also cut out each item, place them in a bag and pull words from the bag.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
 1. De grootte
 2. (bijna) niet kunnen wachten tot iets begint
 3. In hoeverre je iets kunt gebruiken
 4. geschikt voor het doel
 5. De vorm van een materiaal
 6. Dat iets goed in elkaar zit
 7. Je maakt een opmerking die precies zegt hoe iets zit
 8. Een plan van iets wat je wilt maken
 9. Duidelijk en met kracht
 10. De toespraak
 11. Erg saai
 12. Heel precies
 13. Volgens de afgesproken regels vragen om iets te krijgen
 14. Van deze tijd
 15. Zoals je iets eruit ziet als je van bovenaf naar kijkt
 16. Zonder einde
 17. Hoe je het kunt gebruiken
 18. Overal een oplossing voor vinden
 19. Spannend iets wat je aandacht vasthoudt
 20. Een proefmodel
 21. Een bewijsstuk om als enige een uitvinding te mogen verkopen