förklarabegreppetanomige någotvisdomsordbjud uppenordförandehitta någonsom ärfödd i ettannat landropabordsskålta enselfie mednågonhitta engulishitta någonsom aldrigvarit tillösterbottennämn ett fnorgan/organisationpresenteradigpåfranska/tyskahitta enfemteåretsstuderandebyt någotklädesplaggmed någonhålltalkramafempersonersjungenjulsångsäg ettordspråkräkna upphuvudkaraktärernai friendsge enkomplimangdratempota enshotnågon sominte läsersociologieller folkrättvadbetyderJuscogenshitta på enutmaningtill någonberättaenhemlighetförklarabegreppetanomige någotvisdomsordbjud uppenordförandehitta någonsom ärfödd i ettannat landropabordsskålta enselfie mednågonhitta engulishitta någonsom aldrigvarit tillösterbottennämn ett fnorgan/organisationpresenteradigpåfranska/tyskahitta enfemteåretsstuderandebyt någotklädesplaggmed någonhålltalkramafempersonersjungenjulsångsäg ettordspråkräkna upphuvudkaraktärernai friendsge enkomplimangdratempota enshotnågon sominte läsersociologieller folkrättvadbetyderJuscogenshitta på enutmaningtill någonberättaenhemlighet

Julbingo - Call List

(Print) Use this randomly generated list as your call list when playing the game. There is no need to say the BINGO column name. Place some kind of mark (like an X, a checkmark, a dot, tally mark, etc) on each cell as you announce it, to keep track. You can also cut out each item, place them in a bag and pull words from the bag.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
 1. förklara begreppet anomi
 2. ge något visdomsord
 3. bjud upp en ordförande
 4. hitta någon som är född i ett annat land
 5. ropa bordsskål
 6. ta en selfie med någon
 7. hitta en gulis
 8. hitta någon som aldrig varit till österbotten
 9. nämn ett fn organ/organisation
 10. presentera dig påfranska/ tyska
 11. hitta en femte årets studerande
 12. byt något klädesplagg med någon
 13. håll tal
 14. krama fem personer
 15. sjung en julsång
 16. säg ett ordspråk
 17. räkna upp huvudkaraktärerna i friends
 18. ge en komplimang
 19. dra tempo
 20. ta en shot
 21. någon som inte läser sociologi eller folkrätt
 22. vad betyder Jus cogens
 23. hitta på en utmaning till någon
 24. berätta en hemlighet