Julbingo

Julbingo Card
Preview

This bingo card has a free space and 24 words: håll tal, krama fem personer, hitta en gulis, hitta en femte årets studerande, presentera dig påfranska/ tyska, någon som inte läser sociologi eller folkrätt, ta en selfie med någon, ropa bordsskål, berätta en hemlighet, räkna upp huvudkaraktärerna i friends, dra tempo, hitta någon som aldrig varit till österbotten, bjud upp en ordförande, ge en komplimang, förklara begreppet anomi, säg ett ordspråk, ta en shot, hitta på en utmaning till någon, nämn ett fn organ/organisation, byt något klädesplagg med någon, hitta någon som är född i ett annat land, sjung en julsång, vad betyder Jus cogens and ge något visdomsord.

More like this:

GörUs Superhäftiga Bingo! | GörUs Superhäftiga Bingo! | Julfest | GörUs Superhäftiga Bingo! | Styrelsebingo

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.