BjergertfuckaruppNågonråkartända eldpå ett takNågonmissar ettlätt skottEmil gör en"prossmoke" somfaktisktfunkarSosseReearaggressivtpå någonMax räddarrundan medsin novaNågontömmer etthelt magasinutan att dödaFolklyssnarpå orderNågonclutcharNågon träffaren personsom de intesiktar påNågonvill ha entimeoutEmil blirskrämd avnågot som inteborde skrämmahonomVi förloraren rundavi bordevunnitJojomissar heltvad någonsägerBjergertöverlevernågot haninte bordeöverlevaEmilglömmerhur mansiktarRetarderadstrategifunkarGoing upthecountrypå bottenNågonär blindNågonråkarteamkillaNågonöverlevermed 1 hpNågongerfuckadecallsNågon fårpå någotsätt enACEMaxsiktar åtfel hållBjergertfuckaruppNågonråkartända eldpå ett takNågonmissar ettlätt skottEmil gör en"prossmoke" somfaktisktfunkarSosseReearaggressivtpå någonMax räddarrundan medsin novaNågontömmer etthelt magasinutan att dödaFolklyssnarpå orderNågonclutcharNågon träffaren personsom de intesiktar påNågonvill ha entimeoutEmil blirskrämd avnågot som inteborde skrämmahonomVi förloraren rundavi bordevunnitJojomissar heltvad någonsägerBjergertöverlevernågot haninte bordeöverlevaEmilglömmerhur mansiktarRetarderadstrategifunkarGoing upthecountrypå bottenNågonär blindNågonråkarteamkillaNågonöverlevermed 1 hpNågongerfuckadecallsNågon fårpå någotsätt enACEMaxsiktar åtfel håll

Cs bingo - Call List

(Print) Use this randomly generated list as your call list when playing the game. There is no need to say the BINGO column name. Place some kind of mark (like an X, a checkmark, a dot, tally mark, etc) on each cell as you announce it, to keep track. You can also cut out each item, place them in a bag and pull words from the bag.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
 1. Bjergert fuckar upp
 2. Någon råkar tända eld på ett tak
 3. Någon missar ett lätt skott
 4. Emil gör en "pros smoke" som faktiskt funkar
 5. Sosse Reear aggressivt på någon
 6. Max räddar rundan med sin nova
 7. Någon tömmer ett helt magasin utan att döda
 8. Folk lyssnar på order
 9. Någon clutchar
 10. Någon träffar en person som de inte siktar på
 11. Någon vill ha en timeout
 12. Emil blir skrämd av något som inte borde skrämma honom
 13. Vi förlorar en runda vi borde vunnit
 14. Jojo missar helt vad någon säger
 15. Bjergert överlever något han inte borde överleva
 16. Emil glömmer hur man siktar
 17. Retarderad strategi funkar
 18. Going up the country på botten
 19. Någon är blind
 20. Någon råkar teamkilla
 21. Någon överlever med 1 hp
 22. Någon ger fuckade calls
 23. Någon får på något sätt en ACE
 24. Max siktar åt fel håll