een klasgenootdie nietreageerteenklasgenootdie loopt tezeikenIemanddie eengrapjemaakt"ik ben ermorgenniet""Mijncameradoet hetniet"Iemand meteenjoggingsbroek"kunt jedatherhalen?""kaniemandmij de linksturen?""zet jemicrofoonaan""hoe zit hetmet dietoets vanrekenen?"appje in degroepsapp"ik kan ernietinkomen"de docentdie thuiswordtafgeleid"ik moetnaar dewc""ik snaphet niet"iemand metveel ruis opdeachtergrondiemand diemaar halfin beeldkomt"hebbenwe morgengewoonles?"Eenhuisgenoot/familielid diein beeldkomt3klasgenotendie te laatkomenDe leraar dielanger dan 5seconden geenantwoord krijgteen klasgenootdie nietreageerteenklasgenootdie loopt tezeikenIemanddie eengrapjemaakt"ik ben ermorgenniet""Mijncameradoet hetniet"Iemand meteenjoggingsbroek"kunt jedatherhalen?""kaniemandmij de linksturen?""zet jemicrofoonaan""hoe zit hetmet dietoets vanrekenen?"appje in degroepsapp"ik kan ernietinkomen"de docentdie thuiswordtafgeleid"ik moetnaar dewc""ik snaphet niet"iemand metveel ruis opdeachtergrondiemand diemaar halfin beeldkomt"hebbenwe morgengewoonles?"Eenhuisgenoot/familielid diein beeldkomt3klasgenotendie te laatkomenDe leraar dielanger dan 5seconden geenantwoord krijgt

Online Les Bingo - Call List

(Print) Use this randomly generated list as your call list when playing the game. There is no need to say the BINGO column name. Place some kind of mark (like an X, a checkmark, a dot, tally mark, etc) on each cell as you announce it, to keep track. You can also cut out each item, place them in a bag and pull words from the bag.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
 1. een klas genoot die niet reageert
 2. een klasgenoot die loopt te zeiken
 3. Iemand die een grapje maakt
 4. "ik ben er morgen niet"
 5. "Mijn camera doet het niet"
 6. Iemand met een joggingsbroek
 7. "kunt je dat herhalen?"
 8. "kan iemand mij de link sturen?"
 9. "zet je microfoon aan"
 10. "hoe zit het met die toets van rekenen?"
 11. appje in de groepsapp "ik kan er niet inkomen"
 12. de docent die thuis wordt afgeleid
 13. "ik moet naar de wc"
 14. "ik snap het niet"
 15. iemand met veel ruis op de achtergrond
 16. iemand die maar half in beeld komt
 17. "hebben we morgen gewoon les?"
 18. Een huisgenoot/ familielid die in beeld komt
 19. 3 klasgenoten die te laat komen
 20. De leraar die langer dan 5 seconden geen antwoord krijgt