Er komteen kindjein beeldIemandverdwijnt uitbeeld zonderiets tezeggen"Datstaat ineen draft""Ik hebhem/haar aleens eerderbesprokenop team"Demeetingloopt uit"Nee, zegjij maareerst"Je zietiemandtelefoneren"Ik hebsubiet nogeengesprek"... heeft devergaderingverlaten"Ik kan dieleerlingniet vindenin Lars""Wilt iemandhier nog ietsbijaanvullen?""Gaanjullie hetzelf evenlezen?"Iemandeet ofdrinkt iets"Er staan erveel op deplanningvandaag""Kan je datnog eensherhalenwant je vieleven weg"Er wordtbij iemandaangebeld"... sluit lateraan bij devergadering"Er komteenhuisdier inbeeld"En watzegt Nickydaarvan?"Iemandvergeet zijnmicrofoonaan te zetten"Diecasus isvan mij""Kan jehiermeeverder?""Kunnenjullie mijnschermzien?"een echo/ruisop het geluidomdat er teveel micro'sopenstaan"Zullen weevenpauzeren?"Er komteen kindjein beeldIemandverdwijnt uitbeeld zonderiets tezeggen"Datstaat ineen draft""Ik hebhem/haar aleens eerderbesprokenop team"Demeetingloopt uit"Nee, zegjij maareerst"Je zietiemandtelefoneren"Ik hebsubiet nogeengesprek"... heeft devergaderingverlaten"Ik kan dieleerlingniet vindenin Lars""Wilt iemandhier nog ietsbijaanvullen?""Gaanjullie hetzelf evenlezen?"Iemandeet ofdrinkt iets"Er staan erveel op deplanningvandaag""Kan je datnog eensherhalenwant je vieleven weg"Er wordtbij iemandaangebeld"... sluit lateraan bij devergadering"Er komteenhuisdier inbeeld"En watzegt Nickydaarvan?"Iemandvergeet zijnmicrofoonaan te zetten"Diecasus isvan mij""Kan jehiermeeverder?""Kunnenjullie mijnschermzien?"een echo/ruisop het geluidomdat er teveel micro'sopenstaan"Zullen weevenpauzeren?"

Bingo Team WK - Call List

(Print) Use this randomly generated list as your call list when playing the game. There is no need to say the BINGO column name. Place some kind of mark (like an X, a checkmark, a dot, tally mark, etc) on each cell as you announce it, to keep track. You can also cut out each item, place them in a bag and pull words from the bag.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
 1. Er komt een kindje in beeld
 2. Iemand verdwijnt uit beeld zonder iets te zeggen
 3. "Dat staat in een draft"
 4. "Ik heb hem/haar al eens eerder besproken op team"
 5. De meeting loopt uit
 6. "Nee, zeg jij maar eerst"
 7. Je ziet iemand telefoneren
 8. "Ik heb subiet nog een gesprek"
 9. ... heeft de vergadering verlaten
 10. "Ik kan die leerling niet vinden in Lars"
 11. "Wilt iemand hier nog iets bij aanvullen?"
 12. "Gaan jullie het zelf even lezen?"
 13. Iemand eet of drinkt iets
 14. "Er staan er veel op de planning vandaag"
 15. "Kan je dat nog eens herhalen want je viel even weg"
 16. Er wordt bij iemand aangebeld
 17. "... sluit later aan bij de vergadering"
 18. Er komt een huisdier in beeld
 19. "En wat zegt Nicky daarvan?"
 20. Iemand vergeet zijn microfoon aan te zetten
 21. "Die casus is van mij"
 22. "Kan je hiermee verder?"
 23. "Kunnen jullie mijn scherm zien?"
 24. een echo/ruis op het geluid omdat er te veel micro's openstaan
 25. "Zullen we even pauzeren?"