Iemandeet ofdrinkt ietseen echo/ruisop het geluidomdat er teveel micro'sopenstaan"... sluit lateraan bij devergadering""Kunnenjullie mijnschermzien?""Ik hebsubiet nogeengesprek"Er komteenhuisdier inbeeldEr komteen kindjein beeldIemandvergeet zijnmicrofoonaan te zettenIemandverdwijnt uitbeeld zonderiets tezeggen"Kan je datnog eensherhalenwant je vieleven weg"Er wordtbij iemandaangebeld"Nee, zegjij maareerst""Gaanjullie hetzelf evenlezen?""Datstaat ineen draft""Er staan erveel op deplanningvandaag""En watzegt Nickydaarvan?""Diecasus isvan mij"Demeetingloopt uitJe zietiemandtelefoneren"Ik hebhem/haar aleens eerderbesprokenop team"... heeft devergaderingverlaten"Kan jehiermeeverder?""Wilt iemandhier nog ietsbijaanvullen?""Zullen weevenpauzeren?""Ik kan dieleerlingniet vindenin Lars"Iemandeet ofdrinkt ietseen echo/ruisop het geluidomdat er teveel micro'sopenstaan"... sluit lateraan bij devergadering""Kunnenjullie mijnschermzien?""Ik hebsubiet nogeengesprek"Er komteenhuisdier inbeeldEr komteen kindjein beeldIemandvergeet zijnmicrofoonaan te zettenIemandverdwijnt uitbeeld zonderiets tezeggen"Kan je datnog eensherhalenwant je vieleven weg"Er wordtbij iemandaangebeld"Nee, zegjij maareerst""Gaanjullie hetzelf evenlezen?""Datstaat ineen draft""Er staan erveel op deplanningvandaag""En watzegt Nickydaarvan?""Diecasus isvan mij"Demeetingloopt uitJe zietiemandtelefoneren"Ik hebhem/haar aleens eerderbesprokenop team"... heeft devergaderingverlaten"Kan jehiermeeverder?""Wilt iemandhier nog ietsbijaanvullen?""Zullen weevenpauzeren?""Ik kan dieleerlingniet vindenin Lars"

Bingo Team WK - Call List

(Print) Use this randomly generated list as your call list when playing the game. There is no need to say the BINGO column name. Place some kind of mark (like an X, a checkmark, a dot, tally mark, etc) on each cell as you announce it, to keep track. You can also cut out each item, place them in a bag and pull words from the bag.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
 1. Iemand eet of drinkt iets
 2. een echo/ruis op het geluid omdat er te veel micro's openstaan
 3. "... sluit later aan bij de vergadering"
 4. "Kunnen jullie mijn scherm zien?"
 5. "Ik heb subiet nog een gesprek"
 6. Er komt een huisdier in beeld
 7. Er komt een kindje in beeld
 8. Iemand vergeet zijn microfoon aan te zetten
 9. Iemand verdwijnt uit beeld zonder iets te zeggen
 10. "Kan je dat nog eens herhalen want je viel even weg"
 11. Er wordt bij iemand aangebeld
 12. "Nee, zeg jij maar eerst"
 13. "Gaan jullie het zelf even lezen?"
 14. "Dat staat in een draft"
 15. "Er staan er veel op de planning vandaag"
 16. "En wat zegt Nicky daarvan?"
 17. "Die casus is van mij"
 18. De meeting loopt uit
 19. Je ziet iemand telefoneren
 20. "Ik heb hem/haar al eens eerder besproken op team"
 21. ... heeft de vergadering verlaten
 22. "Kan je hiermee verder?"
 23. "Wilt iemand hier nog iets bij aanvullen?"
 24. "Zullen we even pauzeren?"
 25. "Ik kan die leerling niet vinden in Lars"