hetlunchpakkethethotelde wegkwijtzijndespeurtochtiets in degatenhebbenontdekkenstapvoorstapdoor hetdolleheen zijndeoplossingderoutebeschrijvingdeaanwijzingdebagagederugzakdeheimweeje eenhoedjeschrikkenop jekopkrijgenverzameleneenhandjehelpenhetprobleemdecampingergens alseen bergtegenopzienspeurenheteindpuntonderweghetlunchpakkethethotelde wegkwijtzijndespeurtochtiets in degatenhebbenontdekkenstapvoorstapdoor hetdolleheen zijndeoplossingderoutebeschrijvingdeaanwijzingdebagagederugzakdeheimweeje eenhoedjeschrikkenop jekopkrijgenverzameleneenhandjehelpenhetprobleemdecampingergens alseen bergtegenopzienspeurenheteindpuntonderweg

thema 8 Op reis - Call List

(Print) Use this randomly generated list as your call list when playing the game. There is no need to say the BINGO column name. Place some kind of mark (like an X, a checkmark, a dot, tally mark, etc) on each cell as you announce it, to keep track. You can also cut out each item, place them in a bag and pull words from the bag.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
 1. het lunchpakket
 2. het hotel
 3. de weg kwijt zijn
 4. de speurtocht
 5. iets in de gaten hebben
 6. ontdekken
 7. stap voor stap
 8. door het dolle heen zijn
 9. de oplossing
 10. de routebeschrijving
 11. de aanwijzing
 12. de bagage
 13. de rugzak
 14. de heimwee
 15. je een hoedje schrikken
 16. op je kop krijgen
 17. verzamelen
 18. een handje helpen
 19. het probleem
 20. de camping
 21. ergens als een berg tegenop zien
 22. speuren
 23. het eindpunt
 24. onderweg