thema 8 Op reis

thema 8 Op reis Bingo Card
Preview

This bingo card has a free space and 24 words: de aanwijzing, het eindpunt, het lunchpakket, ontdekken, de oplossing, het probleem, de routebeschrijving, de rugzak, speuren, de speurtocht, stap voor stap, verzamelen, de bagage, ergens als een berg tegenop zien, de camping, door het dolle heen zijn, iets in de gaten hebben, een handje helpen, de heimwee, je een hoedje schrikken, het hotel, op je kop krijgen, onderweg and de weg kwijt zijn.

More like this:

Taal op Maat gr 4 thema 8 | Groep 4 Taal | NL | HSC '21 Muziekbingo | Nederlandstalig

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.