dat aanwe nietdoendat isvoorO&Ahoe ergis dat?datleggenwe voorehhhhh...dat gaatnaar degeldgeverDat wordtnieuwmaatwerkdatdoen wenooitdaar hebik ze nietovergehoorddat isvoorBLSdan moethet maarprocedureeldat doetUitingendat doenwe altijdzodat kanhelemaalnietoei, datweet ikeigenlijkook niettsja.....vloeit erbloeduit?Staterstandaarddaarhoren wenooit ietsoverdat moet destuurgroepmaarbeslissendaar hebbenwe het nooiteerder overgehaddat doen wevoor andereklanten ookzonaar deregiedat is daneenactiepunt...dat aanwe nietdoendat isvoorO&Ahoe ergis dat?datleggenwe voorehhhhh...dat gaatnaar degeldgeverDat wordtnieuwmaatwerkdatdoen wenooitdaar hebik ze nietovergehoorddat isvoorBLSdan moethet maarprocedureeldat doetUitingendat doenwe altijdzodat kanhelemaalnietoei, datweet ikeigenlijkook niettsja.....vloeit erbloeduit?Staterstandaarddaarhoren wenooit ietsoverdat moet destuurgroepmaarbeslissendaar hebbenwe het nooiteerder overgehaddat doen wevoor andereklanten ookzonaar deregiedat is daneenactiepunt...

Stater Bingo - Call List

(Print) Use this randomly generated list as your call list when playing the game. There is no need to say the BINGO column name. Place some kind of mark (like an X, a checkmark, a dot, tally mark, etc) on each cell as you announce it, to keep track. You can also cut out each item, place them in a bag and pull words from the bag.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
 1. dat aan we niet doen
 2. dat is voor O&A
 3. hoe erg is dat?
 4. dat leggen we voor
 5. ehhhhh...
 6. dat gaat naar de geldgever
 7. Dat wordt nieuw maatwerk
 8. dat doen we nooit
 9. daar heb ik ze niet over gehoord
 10. dat is voor BLS
 11. dan moet het maar procedureel
 12. dat doet Uitingen
 13. dat doen we altijd zo
 14. dat kan helemaal niet
 15. oei, dat weet ik eigenlijk ook niet
 16. tsja.....
 17. vloeit er bloed uit?
 18. Stater standaard
 19. daar horen we nooit iets over
 20. dat moet de stuurgroep maar beslissen
 21. daar hebben we het nooit eerder over gehad
 22. dat doen we voor andere klanten ook zo
 23. naar de regie
 24. dat is dan een actiepunt...