Woordenschat blok 1 + 2

Woordenschat blok 1 + 2 Bingo Card
Preview

This bingo card has a free space and 29 words: Oog-verblindend, Iets kort opschrijven, De schrijver, Besluit om iets te veranderen, Wat je denkt dat zal gebeuren, Deel van een tas, Vertellen zodat iemand het begrijpt, Waar het voor is, De bladzijde, Winst, Minder goed, Zeggen dat iets klopt, Stukje van iets, Heel goed, Verschillen & overeen-komsten zoeken, Een naam geven, Eerlijk, Niet bang voor mensen, Zorgen dat het niet gebeurt, Een deel, Iets wat je vaak doet, Door scheikunde gemaakte, Met veel vezels, Deel van een trap, Zoals het op dat moment was, Zwak, Goed kijken hoe iets is, Vermelden and Reclame voor iets maken.

More like this:

Woordenlijst Disk ruzie | Woorden bingo | Woorden bingo | Woorden bingo | Bingo thema 17

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.