HANNE

HANNE Bingo Card
Preview

This bingo card has a free space and 24 words: Lorenzo dekt de tafel., Mathieu droogt af., Elien staat als eerste op., Elise zegt dat ze zich oud voelt., Lise ligt strijk., Janne vertelt een mopje., Boot zegt dat ze de chiro wel leuk vindt., Eleni moet geeuwen., Emma doet Harry Potter na., Stien praat over haar lief., Iemand vraagt hoe laat het is., Iemand vertelt dat hij een schildpad heeft., Sander vertelt dat hij een lief heeft., Pj gaat in discussie., Femke vraagt om kaas door te geven., Iemand valt op de grond., Iemand zingt heel luid mee met een kinderliedje., Lise doet de boxdance., Elise praat over eten weggooien., Alexander speelt gitaar., Lorenzo denkt dat hij sexy danst., Laura doet een dansje op haar eentje., Toon roept heel luid naast uw oor. and Mieke morst bier..

More like this:

BOOT | JANNE | PAARD | MIEKE | ANKER

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.